Brandblussystemen

Jevotech is nu ook dealer van het unieke aerosole brandblussysteem FirePro. Hiermee verzorgen wij het projecteren, installeren en onderhouden van complete branddetectie – en aerosol blussystemen. Hiervoor beschikken wij over alle disciplines, goedkeuringen en certificaten. Als toepassingen kunt u heel breed denken; schakelkasten, (vracht-)auto’s, tractoren, (landbouw-)machines, schepen, kantoren…..enz, enz.

FirePro blusprincipe

De FirePro blussystemen zetten – eenmaal geactiveerd –  een reactie in gang waarbij de vrijgekomen droge aerosol de vrije radicalen van de verbranding bindt. De droge aerosol die door dit type blussystemen wordt gegenereerd bestrijdt en blust vuur niet door gebruik te maken van de methoden van verstikking (wegnemen van zuurstof) of koeling, maar door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten. Voor verdere info klik hier.

Onderhoud

Onderhoud aan conventionele brandblussystemen vereist vaak gekwalificeerde technici op verschillende terreinen, terwijl het onderhoud van FirePro blussystemen op een veel eenvoudiger en minder tijdrovende wijze kan worden uitgevoerd door gespecialiseerd cattas personeel.

De inspectie en het vullen van drukgascilinders komt te vervallen, evenals de noodzaak van het op voorraad houden van de vaak volumineuze en dure reserveonderdelen voor dergelijke apparatuur.

Belangrijk: Alle installatie-, onderhouds- en vervangingswerkzaamheden met betrekking tot lege units kunnen alleen worden uitgevoerd door het bevoegde personeel van de leverancier en of de aangesloten dealers.