Onderhoud FirePro brandblussysteem

Onderhoud aan conventionele brandblussystemen vereist vaak gekwalificeerde technici op verschillende terreinen, terwijl het onderhoud van FirePro blussystemen op een veel eenvoudiger en minder tijdrovende wijze kan worden uitgevoerd door gespecialiseerd cattas personeel.

De inspectie en het vullen van drukgascilinders komt te vervallen, evenals de noodzaak van het op voorraad houden van de vaak volumineuze en dure reserveonderdelen voor dergelijke apparatuur.

Belangrijk:
Alle installatie-, onderhouds- en vervangingswerkzaamheden met betrekking tot lege units kunnen alleen worden uitgevoerd door het bevoegde personeel van de leverancier en of de aangesloten dealers.

 

Werking van een FirePro brandblussysteem

De fysische blusactie komt voort uit de chemisch-fysische kenmerken. Deze elementen hebben vergeleken met alle andere elementen de minste hoeveelheid energie nodig voor ionisatie (laagste ionisatiespanning). Daarom en omdat er slechts een zeer kleine hoeveelheid energie nodig is, is het mogelijk de elektronen van de atomen te scheiden.

In het vuur is een overvloed aan energie aanwezig. Hierdoor is de vereiste energie voor de fysische blusactie aanwezig. De ionisatie van kalium blijkt tijdens het blussen uit een licht violette verkleuring van de vlam. De in de vlam aanwezige energie wordt daarom in overeenstemming met de ionisatiespanning van de aanwezige elementen gereduceerd.